بیانیه ماموریت شرکت توزین تراز آریا

ماموریت اصلی شرکت، تولیدکننده انواع تجهیزات توزین در کشور ایران و کشورهای حاشیه به منظور ایجاد شغل و برطرف کردن نیاز بخش تولید و صنعت با ایجاد محیطی خلاق جهت شناسایی خواسته های مشتری در آینده و ارزش آفرینی برای پرسنل مشتریان با در نظر گرفتن شاخص های زیر:

  1. توسعه استانداردها و محصولات باکیفیت
  2. استفاده از بروزترین تکنولوژی روز دنیا
  3. ایجاد یک پایداری مناسب بین کیفیت و هزینه با در نظر گرفتن منافع بلندمدت مشتریان
  4. تقویت نیروهای فنی علمی و پژوهشی پرسنل