خط مشی شرکت توزین تراز آریا

شرکت توزین تراز آریا به عنوان یک شرکت در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تخصصی توزین، اتوماسیون صنعتی، نمایشگرهای الکترونیکی به منظور رسیدن به رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود با نظام مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات ISO9001:2008 را انتخاب و مستقر کرده است.

در این نظام افزایش توانمندی مدیریت در انجام به موقع پروژه ها مطابق با نیاز های ذکر شده در پیمان های از عوامل کلیدی رسیدن به رضایتمندی مشتری معرفی می گردد.

اینجانب ضمن اعلام تعدد خود نسبت به براورد نمودن الزامات مربوط به اصول پیمان و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیرت کیفیت، مساعدت و همکاری کلیه و کارکنان نسبت به این مهم را خواستارم و ارکان زیر چارچوب بر اهداف کیفی سازمان معرفی می نماییم:

  1. اختصاص و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و  مجرب برای انجام امور شرکت و پروژه ها
  2. افزایش سطح دانش مهارت کارکنان و ترویج فرهنگ کیفیت در سطوح مختلف سازمان
  3. توسعه زیر ساخت ها و استقرار الزامات IT به منظور ساده استفاده به هنگام از اطلاعات صحیح جهت تحلیل و تصمیم گیری های به موقع و مناسب
  4. ارزیابی و شناخت و تقویت توانمندی های تایین مناسب در انجام پروژه ها
  5. برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به غیر، مشروط بر رعایت صرفه و صلاح شرکت