مارس 24, 2022
باسکول آویز کشتارگاهی

باسکول آویز کشتارگاهی

باسکول آویز کشتارگاهی باسکول وسیله‌ای است به مظنور وزن کردن اجسامی سنگین که با ترازو نمی شود آن‌ها را وزن کرد. درواقع تنها تفاوت و فرق […]